prefabrik ev özellikleri, prefabrik ev içi

Detaylı Rehber: Prefabrik Ev Özellikleri Nelerdir?

Hızla gelişen inşaat sektörünün içerisinde popülerliği günden güne artan bir ev çeşidi var: prefabrik evler!

Yazlık merakı olanlar, kentin kısmen ya da tamamen uzağında, yeşilliklerin ve doğanın arasında bir konutta yaşamak isteyenler prefabrik ev sahibi olmaya başlıyorlar. Bu evler fiyat performansı, teknik özellikleri ve sunduğu avantajları da merak eden herkesi kendisini çekiyor!

Prefabrik yapı en basit haliyle şu şekilde tanımlanabilir: parçaları önceden hazırlanıp birleştirilen yapılara prefabrik yapılar denmektedir. Bu yapıların ortalama ömrü ise ortalama 50 yıl kadardır. Ayrıca pek çok prefabrik yapı örneği hem dünya hem de ülkemizde görülmektedir: okul, ev, hastane, spor salonları gibi hemen her yapı, prefabrik yapı şeklinde üretilebilmektedir.

Peki prefabrik ev özellikleri neler? Bize sunduğu avantajlar hakkında ne kadar bilgimiz var? İyi bir giriş bilgisi olacak bu derlememizle sorularınıza cevap oluyoruz. İşte prefabrik ev özellikleri hakkında ayrıntılar!

Prefabrik Ev Özellikleri

beyaz prefabrik ev, prefabrik ev özellikleri

Prefabrik ev özellikleri aslında iki farklı alanda incelenebilir: kullanışlı olup olmaması, bir diğeri de teknik olarak ne gibi özellikle sahip olup olmadığı. Biz genelde "prefabrik ev özellikleri nelerdir?" gibi bir soruyla karşılaştığımızda bunun daha çok teknik detaylar ile alakalı olduğunu anlıyoruz. Tekniği ile ilgili olarak söylenebilecek de çok fazla ayrıntı var.

Bunlardan belki de en önemlisi deprem ile ilgili sunduğu teknik özellikler. Prefabrik evler diğer pek çok yapı türüne göre, deprem riskine karşı kullanıcısına çok daha sağlam ve güvenli bir alternatif yapı oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra iklim ve hava şartlarına karşı da sağladığı avantajları saymak mümkün.

Genel olarak ülkemizde satışa sunulan prefabrik ev özellikleri arasında sıcak iklim bölgesinin koşulları hesaba katılır; fakat yine de iklim konusunun bölgeden bölgeye değişik koşullarda olduğu da öngörülür.

"Kar yükü değer" ya da "rüzgar hızı değeri" dediğimiz coğrafî unsurları, prefabrik yapıların inşasında dikkat edilen ve öncelik verilen diğer temel konulardır. Bu açıdan prefabrik evlerin dış duvar ile iç duvar ısı yalıtım özellikleri son derece önemlidir. Özellikle kış şartlarının çetin geçtiği bölgeler ya da yaz sıcaklığının yoğun olduğu yerlerde bu ısı yalıtım konusuna ayrı bir öncelik verilir.

Prefabrik ev özellikleri arasında yer alan bir diğer husus da; kişisel isteklerin makul ölçüde karşılanabilmesidir.

Diğer yapılarda mevcut tasarım ve inşanın size uyması için araştırma yapıyorken, prefabrik evler kullanıcılarının taleplerine göre de teşekkür edebilir.

Taşıyıcı Kolonlar Önem Kazanıyor

beyaz renkli, ahşap detaylı, balkonu olan dubleks prefabrik ev

Buraya kadar üç temel özellik gördük; prefabrik evler depreme, iklim şartlarına ve kişisel taleplere göre şekillenmesi son derece mümkün olan yapılardır. Ek olarak; iç, dış paneller ile taşıyıcı kolonlar da sağlamlık açısından önemli bir diğer özellik. Bu teknik unsurların sağlanması tek katlı prefabriklerin yanı sıra özellikle de dubleks prefabrik evlerin sağlamlığı ve güvenirliği açısından önemlidir.

Fazlası var; çatı yalıtımı, tavan kaplamaları, çelik kapılar, pencerelerin yanında iç ve dış diğer teknik ayrıntılar da prefabrik evlerin temel özellikleri arasındadır. Tesisattan da bahsetmemiz gerekiyor; elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve de bu tesisatlar ile ilgili olarak iç ve dış bağlantılar da teknik özellikler arasında yer alan unsurlardır.

Prefabrik Evlerin Ekonomik Özellikleri

Can alıcı bir konu içinde yaşanacak konutun güvenliğiyse, bir diğeri de yapının ne denli ekonomik olup olmadığıdır. Prefabrik evler, bu alanda da önemli bir ihtiyacı karşılıyor.

Malzemelerin fabrikasyon menşeli olarak elde edilmesi daha düşük bir maliyet sunar. Diğer yapılara kıyasla daha kolay işçilikle yapılabilir oluşu da ekonomik avantajları arasında girer. Kurulumu önceden planlanarak kısa sürede inşa edilebilir olması, daha pratik malzemeler ve maddeler ile meydana getirilmesi de prefabrik ev özellikleri arasında yer alır.

Ekonomik avantajlarının yanı sıra tercih edilen plan ve programın esas alınarak yapılabilmesi de kişiselleştirilmesi yönündeki önemli bir diğer ayrıntıdır. İnşa edilen prefabrik evin herhangi bir bölümü ya da bölümleri kullanıcının şayet memnun kalmadığı bir öge oluşturuyorsa bu da kolaylıkla değiştirilebilir.

ahşap dış cephesi olan iki katlı prefabrik ev

Madde Madde Diğer Prefabrik Ev Özellikleri

  • Prefabrik ev inşaatında kullanılan malzemeler, fabrikasyon ürünlerdir ve kolay bir şekilde üretilebilir. Bu üretimin temel özelliği ise çok daha güvenli oluşudur. Fabrikasyon malzemeler ilave bir kalite ve teminat oluşturan malzemelerdir.
  • Prefabrik yapıların başat malzemeleri, fabrika ortamında üretilirler. Bu sayede de üretim malzemelerinin inşaat sahasına taşınması gibi zahmetli bir ihtiyaca da gerek kalmaz. Sahaya asgari sayıda yapı malzemesi getirilir. Bu da taşıma maliyetlerinin de gözle görülür bir şekilde aşağılara çekilmesini sağlar. Ayrıca taşınan temel malzemeler, inşaat alanında muhafaza edildiği zaman boyunca da herhangi bir doğal hasarın de önüne geçilmiş olunur.
  • Çevre ile ilgili de önemli bir avantajı var. Prefabrik yapı modellerinin hepsi fabrika içerisinde meydana getirildiği için, çevreye de rahatsızlık verilmemiş olunur. Gürültü ve toz kirliliği gibi inşaat sürecinde yaşanan en belirgin problemleri prefabrik yapılarda yaşamamış olursunuz. Fabrika içerisinde geri dönüşüm, inşaat sahasındaki karmaşaya oranla daha rahat bir şekilde gerçekleşeceği için çevreye verilebilecek atık madde gibi kirliliklerin de önüne geçilmesi sağlanır.
  • Dikkat ederseniz fabrika ortamında üretilmesinin birbirinden bağımsız pek çok konuda avantaj sağladığını görüyoruz. Prefabrik evler fabrika ortamında üretileceği için, hava şartları da üretim safhasında herhangi bir engel teşkil etmez. Mesela kış şartlarının olumsuz etkisinden mümkün mertebe kaçınılmış olunur. Geleneksel inşaat yöntem ve tekniklerinde havanın yağışlı olması inşaatı sekteye uğratabilir, hatta birkaç günlüğüne engelleyebilirken prefabrik yapı üretimlerinde böyle bir sorunla karşı karşıya kalınmaz. Yine bu tarz hava şartlarının hesaba katılmasıyla geleneksel inşaat yöntemlerinde üretim için sıklıkla yaz ayları ve mevsimleri tercih edilse de, prefabrik yapılar yılın 12 ayı üretilebilir.
Önceki Yazı Home Ofis Nedir ve Çalışma Ortamı Nasıl Olmalıdır?

Yorum Yap

Yorumlarınız Görülmeden Önce Onaylanmalıdır

* Zorunlu Alanlar


YOL TARİFİ